1099 (699) 2013-05-17 - 2013-05-23

Grupa wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień, w tym otępienie alzheimerowskie do uczestniczenia w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się w czwartek, 23 maja 2013 r. o godz. 16.00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 58 622 36 03.