Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1099 (699) 2013-05-17 - 2013-05-23

Wypełnij i złóż deklarację o odpadach!

Przypominamy, że pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do 31 maja 2013 r.

Deklaracje o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni:
- ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO) - pokój 107 (I piętro) - od 22 kwietnia 2013 r.;
- ul. 10 lutego 33 (budynek „Domu Rzemiosła") - pokój 502 (V piętro);
- al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 - sala obsługi mieszkańców - stanowiska nr 4 i 5
Druki deklaracji dostępne są w ww. miejscach oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl  (w zakładce „śmieci od nowa") wraz z informacjami dotyczącymi jej wypełniania.

Warto dodać, że 13 maja ruszyła kampania edukacyjno - informacyjna „Śmieci od nowa" (spoty telewizyjne, radiowe, a od piątku 17 maja - także kinowe). Do wtorku, 14 maja gdynianie złożyli już ponad trzy tysiące deklaracji.