1101 (701) 2013-05-31 - 2013-06-06

Myślisz o zawodzie prawnika? Przyjdź na spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Zdzisławem Kostką

Myślisz o zawodzie prawnika? Chcesz wiedzieć jak będzie wyglądała twoja praca? Przyjdź na spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Zdzisławem Kostką. Dowiesz się wszystkiego o zawodzie sędziego z pierwszej ręki. Organizatorem spotkania jest Wydział Prawa i Administracji WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Parlament Studentów WSAiB.

Spotkanie odbędzie się 4 czerwca 2013 r. o godz. 13.45 w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, w sali 111.

Spotkanie otwiera cykl poświęcony zawodom prawniczym, których celem jest pokazanie młodym ludziom na czym polega praca w poszczególnych zawodach - sędziego, notariusza, prokuratora, etc.
Inicjatorem cyklu jest WSAiB im E. Kwiatkowskiego w Gdyni, uczelnia, która od wielu lat kształci prawników na 5-letnich studiach magisterskich.

Wstęp wolny. 

ikona