1101 (701) 2013-05-31 - 2013-06-06

Zapisy do

Dyrekcja Punktu Przedszkolnego „Magiczny Zamek'' zaprasza na Dzień Otwarty - w najbliższy czwartek, 6 czerwca w godz. 10.00 - 12.00 do Małego Kacka, ul. Łowicka 86 A. Punkt Przedszkolny, wpisany do ewidencji szkół i przedszkoli Wydziału Edukacji realizuje nauczanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez MEN. Zajęcia odbywają się w dwóch językach: głównie angielskim (także z native speakerem - każdego dnia) i polskim. Rozwój dzieci wspomagany terapią logopedyczną, pedagogiczną. Stała opieka psychologa. Oferta zajęć dodatkowych: tańce, karate, gimnastyka korekcyjna, j. hiszpański.
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Łowicka 86A, Mały Kack, tel. 517 195 596, e-mail: magiczny-zamek@wp.pl. Strona internetowa: www.magiczny-zamek.pl.

***

Niepubliczne przedszkole „Świat Smyka", Chylonia, ul. Rozewska 25-29, wpisane do ewidencji placówek niepublicznych UM prowadzi zapisy na nowy rok przedszkolny 2013/2014. Zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Zapisy pod numerem telefonu 605 29 07 69 oraz na miejscu w placówce. Strona internetowa: www.swiatsmyka.pl.

***

Centrum Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej zaprasza na wakacyjne, intensywne kursy z języka francuskiego na poziomach: podstawowym, średnim, gramatyka w pigułce i konwersacja oraz w nowej ofercie zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku 6 -12 lat, które prowadzone będą przez lektorkę z doświadczeniem nauczania wczesnoszkolnego. 2 tygodniowe zajęcia rozpoczynają się w pierwszym tygodniu miesiąca lipca oraz w drugim terminie od 19 do 30 sierpnia .
Zajęcia dziesięciodniowe, po 3 godziny dziennie obejmują program jednego semestru. Szczegółowe informacje na stronie: www.tppfgdynia.pl lub bezpośrednio w sekretariacie Towarzystwa, ul. Starowiejska 54/4 w poniedziałek od godz. 15.00 do 19.30, w pozostałe dni od 16.00 do 19.30. Zapisy drogą elektroniczną, e-mail: tppfgdynia@poczta.onet.pl oraz tel. 58 621 91 15.

***

Punkt Przedszkolny „Pod Sosną" w Gdyni Obłużu działający na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Miasta Gdyni informuje o wolnych miejscach. Zaprasza rodziców dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat do skorzystania z bogatej oferty dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej. Oferuje bezpłatne zajęcia adaptacyjne. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.PrzedszkolePodSosna.edu.pl.

***

Szkoła Podstawowa nr 44 na Obłużu prowadzi zapisy dzieci 6 i 7 - letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014. Szkoła dysponuje również wolnymi miejscami w klasie trzeciej oraz czwartej. Informacje pod nr tel. 58 625 48 25 oraz www.zs12gdynia.pl.

***

11-12 Hufiec Pracy w Gdyni ogłasza zapisy:
- młodzieży do klas I, II, III gimnazjalnych na rok szkoleniowy 2013/2014 r. z przyuczeniem zawodowym. Zaprasza wszystkich chętnych do składania podań w sekretariacie, ul. Śląska 53 (budynek Gdynia House), V piętro. Informacje pod nr tel. 58 661 30 26; 502 857 885;
- na kształcenie zawodowe w systemie kursowym dla osób niepełnoletnich z ukończonym gimnazjum lub niepełnym zawodowym. Kształcenie zakończone jest uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Placówka kształci w zawodach rzemieślniczych, tj. blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, lakiernik samochodowy, mechanik samochodowy, dekarz, złotnik - jubiler, murarz, stolarz, tapicer, elektromechanik, krawiec, florysta, kamieniarz, monter - elektryk, ślusarz i inne. W trakcie odbywania praktyk zawodowych uczestnicy otrzymują wynagrodzenie. Szczegółowych informacji udziela 11-12 Hufiec Pracy w Gdyni, ul. Śląska 53 lub pod nr telefonów: 58 661 30 26, 502 857 885 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00;
- kandydatów do udziału w bezpłatnym Projekcie „Nowe Perspektywy" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami mogą być osoby w wieku 18 - 25 lat, nie uczące się, absolwenci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących. Wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów. Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia w ramach projektu:
Treningi i warsztaty psychologiczne; Indywidualne konsultacje z psychologiem; warsztaty doradztwa zawodowego; Szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości; profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL START, kursy języków obcych; szkolenia zawodowe (np. kucharz, spawacz, wizaż i stylizacja paznokci, grafik komputerowy, monter wykończenia wnętrz, florystyka); Staże zawodowe; kurs prawa jazdy.
- na kurs potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego dla pracodawców i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Ukończenie kursu umożliwia przyjmowanie praktykantów na naukę zawodu. Uzyskane uprawnienia są zgodne z wymogami Ministra Edukacji Narodowej.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 661 30 26 , 502 857 885 lub w siedzibie hufca Gdynia, ul. Śląska 53 w godzinach 8.00 - 15.00. 

ikona