1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Biznesowy kurs dla osób niepełnosprawnych

„Otoczenie firmy. Biznesplan" na szkolenie pod takim tytułem zaprasza osoby niepełnosprawne Centrum Integracja w Gdyni Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Szkolenie odbędzie się 17 czerwca 2013 r. w godz. 11.00 - 13.00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Traugutta 2.
O biznesie opowiadać będą Martyna Dolat i Mateusz Rejner z Koła Naukowe Strateg Uniwersytetu Gdańskiego.
Liczba miejsc ograniczona.

Obowiązkowe zapisy pod nr tel. 58 660 28 38, 505 607 028 w godz. 9.00 - 17.00.

Szkolenie odbywa się w ramach „Kanapy przedsiębiorczości" - inicjatywy skierowanej do osób z różnymi stopniami niepełnosprawności. Jej głównym założeniem jest motywowanie do podjęcia zatrudnienia, pobudzenie przedsiębiorczości oraz rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, czy też brania za siebie odpowiedzialności.