1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Laury dla chóru AM

Chór Akademii Morskiej w Gdyni nagrodzony Złotą Wstęgą Sołczy. Podczas odbywającego się w litewskim mieście Eisiskes II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej zespół zajął I miejsce w kategorii chórów kameralnych. Gratulujemy.