1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Otwarcie estakady

W piątek, 14 czerwca br. zakończy się II etap remontu przegubów Estakady Kwiatkowskiego. W związku z powyższym w nocy z 14 na 15.06.2013 r. nastąpi przywrócenie ruchu według stałej organizacji ruchu na Estakadzie Kwiatkowskiego, ul. Morskiej oraz ul. Hutniczej. Jedynie w dniach 17 - 21.06.2013 r. mogą wystąpić miejscowe zwężenia jezdni na Trasie Kwiatkowskiego związane z usuwaniem przelotek.
III etap prac rozpocznie się po Openerze i potrwa do końca września br.