1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Przemoc w rodzinie – konferencja i debata

18 czerwca 2013 r. w godz. 12.00-16.00, w sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni (al. Zwycięstwa 96/98) odbędzie się  konferencja  „Kara pozbawienia/ograniczenia wolności dla sprawcy przemocy w rodzinie, a zasadność prowadzenia procedury Niebieskich Kart oraz debata społeczna pn. „Przemoc w rodzinie sama nie minie". Ich organizatorami są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni i Komenda Miejska Policji w Gdyni.  
           
Celem konferencji jest nawiązanie kontaktów i współpracy z Zakładami Karnymi i Aresztami Śledczymi, wstęp do wypracowania sposobu wymiany informacji o osobach odbywających karę pozbawienia wolności wychodzących na wolność, rozszerzenie współpracy interdyscyplinarnej na zasadzie komplementarności kompetencji oraz prowadzenia odpowiedzialnej, profesjonalnej i skutecznej pracy z rodzinami, w których występuje problem przemocy.                        
 
Gośćmi konferencji będą przedstawiciele m.in.: Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych   z terenu woj. pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Zespołów Interdyscyplinarnych, gdyńskiej policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. 
 
Zwieńczeniem konferencji będzie debata społeczna, która ma być płaszczyzną wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami Gdyni, a przedstawicielami służb i zawodów, którzy podejmują działania na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc. Początek o godz. 14.30.

Wstęp wolny.
 
Szczegółowy program:
 
12:00 - 12:30
-    rejestracja uczestników
12:30 - 12:35
  -   powitanie gości wprowadzenie w tematykę konferencji - wiceprezydent Gdyni Michał Guć
12:35 - 12:40  -   prezentacja dot. działania ZI w Gdyni (organizacja, logistyka, statystyka NK) - nadkom. Ewa Plucińska - KMP Gdynia, Hanna Żółkoś-Margońska - przewodnicząca ZI
12:40 - 13:10 -    prezentacja „Oddziaływania wobec sprawców przemocy w polskim systemie penitencjarnym, oraz projektu predefiniowanego z NMF" - płk. Luiza Sałapa   Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej (BP CZSW)
13:10 - 14:10 -    dyskusja panelowa „Czy kara pozbawienia wolności dla sprawcy przemocy w rodzinie jest uzasadnieniem do zakończenia procedury Niebieskich Kart" - przedstawiciele: Biura Penitencjarnego CZSW, Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej, Policji, Pomocy Społecznej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
14:10 - 14:30 -    przerwa kawowa 
14:30 - 16:00  -   debata  społeczna  pn.  „Przemoc   w  rodzinie  sama  nie  minie" - jako  innowacyjna  forma przeciwdziałania przemocy w rodzinie - WSTĘP WOLNY  
16:00                -
  zakończenie debaty i konferencji.