1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Wolontariat dla młodych

Wolontariat Europejski to możliwość wyjazdu za granicę do pracy w organizacji/instytucji non-profit. Wolontariusz pomaga jednocześnie ucząc się i zdobywając doświadczenie. Na EVS może wyjechać każdy w wieku od 18 do 30 lat. Czas trwania wolontariatu to od 2 tygodni do 12 miesięcy. Większość kosztów pokrywa Program Komisji Europejskiej „Młodzież w Działaniu".
Spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu europejskiego odbędzie się 20 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miasta Gdynia (ul. 10 Lutego 24) w sali nr 107 w godz. 17.00 - 19.00.
Obecnie poszukiwani są wolontariusze chętni do wyjazdu na długoterminowe projekty w Grecji, Austrii i na Ukrainie. Projekty związane są z pracą z dziećmi oraz z młodzieżą.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Kontakt: Centrum Współpracy Młodzieży, e-mail: evs@cwm.org.pl.
Strona internetowa: www.cwm.org.pl.

***

Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Sekcja Piłki Nożnej Dzieci I Młodzieży zaprasza młodych ludzi zainteresowanych wolontariatem. Poszukiwani są studenci od 18 do 25 lat.
Będą mogli uczestniczyć w realizacji trzech autorskich projektów: „Turniej piłki nożnej dzieci do lat 9 ARKA GDYNIA SUMMER CUP 2013", „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłki nożnej w latach 2013 - 2014", „Marketing sportu młodzieżowego".
Informacje znajdują się na stronie stowarzyszenia: http://si-arka.gdynia.pl/612-praca-dla-wolontariuszy, e-mail: inicjatywa@arka.gdynia.pl.