1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

Nagrody Prezydenta z okazji Dnia Muzealnika 2013

17 czerwca 2013 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Muzealnika. Pracownicy gdyńskich placówek muzealnych spotkali się w siedzibie Muzeum Miasta Gdyni. Najbardziej zasłużeni i wyróżniający się Muzealnicy zostali nagrodzeni przez Prezydenta Wojciecha Szczurka coroczną Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Dnia Muzealnika.

Nagrodami zostali uhonorowani:

Janusz Lewandowski z Centralnego Muzeum Morskiego - za rzetelność i wyjątkową troskę o bezpieczeństwo statku-muzeum „Dar Pomorza";
Danuta Rudzińska z Centralnego Muzeum Morskiego - za sumienność i zaangażowanie w pracy na statku-muzeum „Dar Pomorza";
Zdzisław Kryger z Muzeum Marynarki Wojennej - za wysiłki włożone w otwarcie nowej siedziby oraz wystawy stałej Muzeum;
Beata Kuberna z Muzeum Miasta Gdyni - za entuzjazm, solidność i szczególną umiejętność pracy zespołowej;
Barbara Kulpa z Muzeum Miasta Gdyni - za zaangażowanie i sumienną pracę na rzecz Muzeum;
Dariusz Małszycki z Muzeum Miasta Gdyni - za wysokie kompetencje oraz zaangażowanie w tworzenie atrakcyjnej oferty Muzeum;
Marzena Markowska z Muzeum Miasta Gdyni - za kreatywność i skuteczność w zabieganiu o dodatkowe środki dla Muzeum;
Andrzej Wronka z Okrętu-muzeum ORP „Błyskawica" - za wzorową, pełną pasji i zaangażowania pracę na rzecz promowania Marynarki Wojennej, kultury morskiej narodowego dziedzictwa morskiego.

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Gdyni osobom rekomendowanym przez komisję Kultury Rady Miasta Gdyni, których kandydatury są z kolei co roku proponowane przez dyrektorów poszczególnych muzeów.