1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

Ogłoszenia

Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa
prowadzi nabór na stanowisko: „specjalista w Dziale Projektów & PR.
Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/7773_.html.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 11143/13/VI/R z dnia 18 czerwca 2013 r. przyznał dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclegu osobom nietrzeźwym.
Dotacja w roku 2013 w wysokości 306 276,00 PLN została przyznana Stowarzyszeniu „Alter - Ego", ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa - Wesoła.

Prezydent Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336
w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 116, oznaczonej na km 28 obręb Gdynia jako działka nr 508/32, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00033414/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w o powierzchni 8.719 m² przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 713/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11012/13/VI/M z dnia 11.06.2013 r., wywieszony został na okres od 12.06.2013 r. do 3.07.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Janka Wiśniewskiego 22c, oznaczonej jako działka nr 58/3, km 110, obręb Gdynia, objęta księgą wieczystą KW 25404 Sądu Rejonowego w Gdyni, o powierzchni 1184 m², przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 712/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 11011/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 11 czerwca 2013 r. wywieszony został na okres od 12.06.2013 r. do 3.07.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej - cz. dz. nr 192/2 k.m. 2 o pow. 569 m²; przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
Wykaz wywieszono na okres od 10.06.2013 r. do 30.06.2013 r.

Dyrektor IX LO w Gdyni ul. Żeromskiego 31
informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia o powierzchni 30 m² - z przeznaczeniem na sklepik szkolny.
Preferowane przynajmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu podobnej działalności. Oferty z podaniem miesięcznej kwoty czynszu najmu (brutto) należy składać w Sekretariacie szkoły w terminie do 10.07.2013 r. do godz. 14.00. Bliższe informacje można uzyskać u kierownika administracyjno-gospodarczego pod numerem telefonu 58 661 43 63 w godz. 8.00 - 14.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu nr 7/2013 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Chylońska 33/33, Chylońska 33/3, Pomorska 12/2, Komandorska 48/25/Młyńska 17/74, Śląska 51B/22A, Morska 95/31, Ledóchowskiego 1B/1, Morska 99/11A, Śląska 51A/11B, Morska 212/11, Chylońska 135/60, Chylońska 69-85/79.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 14.06.2013 r. do dnia 26.07.2013 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni, ul. Morska 192
zatrudni od 1.09.2013 r. osobę na stanowisko intendenta w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, lub przesłać pocztą w terminie do 30.06.2013 r.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w BIP na stronie internetowej szkoły: http://www.sp10gdynia.pl/.

Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa
prowadzi nabór na stanowisko: „specjalista w Dziale Projektów & PR.
Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/7773_.html.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 717/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11092/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.06.2013 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 62/45 o pow. 300 m² oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 1027/4 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 19.06.2013 r. do 10.07.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Miętowej, oznaczonej na km 38 obręb Wielki Kack jako działki nr 731/2 oraz nr 727/3, objęte księgą wieczystą nr GD1Y/00014062/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni o powierzchni 7.990 m² przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 716/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11091/13/VI/M z 18.06.2013r., wywieszony został na okres od 19.06.2013 r. do 10.07.2013 r.