1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

Szkolenie dla podatników

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni we współpracy z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości organizuje spotkanie informacyjne w zakresie obowiązków podatników dotyczących zgłaszania w urzędzie skarbowym spadków i darowizn, umów cywilnoprawnych.
Szkolenie odbędzie się 26 czerwca 2013 r. w siedzibie Gdańskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24 (sala 107, I piętro w godz. 14.00 - 15.00). Zgłoszenia przyjmowane są e-mailem: gcwp@gdynia.pl, bądź telefonicznie 58 668 20 10.
***
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni zaprasza zainteresowanych do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym zostaną omówione formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2013 r., w siedzibie urzędu w Gdyni przy ulicy Hutniczej 25 (sala nr 304, III piętro w godzinach od 16.00 do 17.00 ).