1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

Walne zebranie stowarzyszenia

24 czerwca 2013 r. o godz. 19.00 w kawiarence Grecio przy ul. Ujejskiego 40 w Gdyni (wejście po prawej stronie od dziedzińca klasztornego) odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, które odbędzie się 25 czerwca 2013 r. o godz. 19.00 w kawiarence Grecio (decyzje podejmowane będą bez względu na liczbę obecnych).
W zebraniu mogą wziąć udział także osoby chcące przystąpić do stowarzyszenia oraz członków innych organizacji działających przy klasztorze.