1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

Zajęcia na basenie

Na basenie Za Falochronem (ul. Chwarznieńska 136) odbywają się płatne zajęcia z gimnastyki w wodzie (w godzinach przedpołudniowych). Również osoby bojące się wody mogą liczyć na pomoc w oswajaniu z wodą i bezpieczne uczestnictwo w zajęciach.
Informację o zapisach i opłatach pod nr tel. 695 280 600.