1105 (705) 2013-06-28 - 2013-07-04

29 czerwca - ostatnia wiosenna wystawka

Mieszkańcy kolejnych dzielnic Gdyni mogą pozbyć się niepotrzebnych gratów. 29.06 - Chwarzno-Wiczlino, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa.
Mieszkańcy wystawiają odpady do godz. 12.00 przy pergoli śmietnikowej, przed własną posesją lub na chodniku przy krawężniku.
Zbierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak: meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, armatura sanitarna, okna, drzwi, dywany, opony itp.
Prosimy mieszkańców, aby nie wystawiali odpadów zmieszanych oraz niebezpiecznych.

ikona