1105 (705) 2013-06-28 - 2013-07-04

Podziękowania

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w czerwcowych spotkaniach informacyjnych z zakresu przepisów prawa podatkowego.

ikona