1105 (705) 2013-06-28 - 2013-07-04

Śmieci od nowa - 1 lipca 2013 r.

1 lipca wchodzi w życie nowy system odbioru i zagospodarowania odpadów.
W nowym systemie:
- to miasto przejmuje obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów;
- śmieci komunalne z terenu Gdyni będzie odbierała firma PRSP Sanipor Sp. z o.o., wyłoniona w przetargu;
- właściciele i zarządcy nieruchomości nie podpisują umów z firmami wywozowymi, lecz płacą miesięczną opłatę za wywóz odpadów gminie;
- w ramach tej opłaty miasto odbierze w każdej ilości odpady zmieszane, a także szkło, plastik i metale, papier i opakowania wielomateriałowe;
- niższe opłaty ponoszą gospodarstwa domowe, w których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.
Wskazówki dotyczące segregacji wraz z harmonogramem odbioru poszczególnych rodzajów odpadów na terenie miasta znaleźć można na: www.smieciodnowa.pl.

Infolinia poświęcona nowym zasadom odbioru i segregacji śmieci: 58 77 23 500 od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00.

JAK SEGREGOWAĆ
- Jeśli segregujesz opakowania szklane, plastikowe, metalowe, papierowe lub wielomateriałowe, pamiętaj, aby je opróżnić przed wrzuceniem do pojemnika lub worka - nie musisz myć tych opakowań.
- Na szklanych i plastikowych opakowaniach można zostawiać etykiety papierowe, zaś należy usuwać etykiety termokurczliwe (na przykład z soku typu Kubuś) - etykiety trafiają do pojemnika PLASTIK I METALE.
- Do pojemnika z napisem SZKŁO można wrzucać zarówno szkło bezbarwne, jak i kolorowe.
- Plastikowe butelki przed umieszczeniem w pojemniku z napisem PLASTIK I METALE należy zgnieść lub wrzucić odkręcone - nakrętki trafiają do tego samego pojemnika.
- Do pojemnika na odpady zmieszane nie wolno wrzucać odpadów niebezpiecznych (baterie, lekarstwa, sprzęt elektroniczny, farby, lakiery itp.), odpadów rozbiórkowych i budowlanych, a także odpadów zielonych (m.in. trawa ze skoszonego trawnika i gałęzie). 

ikona