1105 (705) 2013-06-28 - 2013-07-04

W Chyloni sąsiedzi górą

21 czerwca 2013 r. w Klubie Osiedlowym Apteka odbyła się Debata poświęcona bezpieczeństwu, zorganizowana w ramach projektu „Sąsiedzi Górą! Nasze inicjatywy sąsiedzkie!".
Na debatę przybyli zarówno mieszkanki i mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych instytucji: Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Policji. Podczas debaty uczestnicy mogli wspólnie zastanowić się nad tym, jak sami mogą wpływać na wzrost poczucia bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. Uczestnicy spotkania mogli się również zapoznać się z inicjatywami sąsiedzkimi realizowanymi w ramach projektu „Sąsiedzi Górą!" Była to szczególnie uroczysta chwila, podczas której wszyscy zaangażowani sąsiedzi oraz sąsiadki zostali uhonorowani dyplomami oraz słodkim upominkiem. Nagrodę specjalną otrzymały Ela Jarczyńska oraz Maria Mazur, które uczestniczą w licznych inicjatywach realizowanych przez sąsiadów w ramach Centrum Aktywnego Mieszkańca. W ramach projektu zrealizowano siedem inicjatyw, które realizowało w sumie jedenaście osób.
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, ponieważ mają oni bezpośredni wpływ na to, że w ich najbliższym otoczeniu żyje się lepiej. Projekt „Sąsiedzi Górą!" jest innowacyjnym przedsięwzięciem finansowanym przez Gminę Gdynia - Radę Dzielnicy Chylonia w ramach konkursu Bezpieczna Dzielnica. Realizatorem projektu jest Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni".

ikona