1106 (706) 2013-07-05 - 2013-07-11

Kondolencje

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Bogusława Sokoła

Wielkiego Przyjaciela Gdyni i jej ambasadora w Warszawie
syna
Franciszka Sokoła
Komisarza Rządu w Gdyni w latach 1933-1939
niezwykle zasłużonego dla rozwoju naszego - jak mawiał - słonecznego Miasta.

Bogusław Sokół kultywował pamięć o swym wybitnym Ojcu krzewiąc w młodym pokoleniu, od lat i do ostatniej chwili, wiedzę i szacunek dla dorobku pierwszych budowniczych Gdyni.

Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Przewodniczący Rady Miasta Prezydent Gdyni
Stanisław Szwabski  Wojciech Szczurek