1106 (706) 2013-07-05 - 2013-07-11

Nowy system gospodarowania odpadami – podsumowanie pierwszego tygodnia

1 lipca 2013 r. Gmina Miasta Gdyni, zgodnie z ustawą, przejęła obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców. Usługę odbioru odpadów powierzono wyłonionemu w drodze przetargu przedsiębiorstwu PRSP Sanipor. Z deklaracji złożonych przez gdynian wynika, że firma wywozowa musi odebrać odpady z 18 016 nieruchomości zamieszkanych, co przekłada się na 15 700 punktów wywozowych.Pierwszy tydzień wdrażania nowego systemu odbioru odpadów komunalnych przebiegł zgodnie z założeniami. W całym tygodniu zgłoszono tylko 180 przypadków nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem. Przyczyny braku odbioru były następujące:

- brak dostępu do miejsc ustawienia pojemników spowodowany zamknięciem pergoli lub zastawienie pergoli śmietnikowych parkującymi samochodami;
- pominięcie pergoli przez ekipy wywozowe;
- przesunięcia w harmonogramie odbiorów, wynikające z dużo większej niż zakładana ilości odpadów.

Wspólnie z firmą wywozową oraz zarządcami nieruchomości Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni pracuje nad wyeliminowaniem takich sytuacji, aby w kolejnych tygodniach mieszkańcy Gdyni mieli zapewnioną najwyższą jakość usług związanych odbiorem odpadów komunalnych.

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania mieszkańców.
Jak segregować śmieci?
Przypominamy - w Gdyni odpady segregujemy na:
• PAPIER I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE - pojemnik niebieski;
• PLASTIK I METALE - pojemnik żółty;
• SZKŁO - pojemnik zielony.

Worki do segregacji odpadów - dlaczego tylko w domach jednorodzinnych?
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gdyni zbieranie segregowanych odpadów komunalnych w workach dopuszczalne jest wyłącznie w zabudowie jednorodzinnej. Pierwsza pula nieodpłatnych worków zostanie przekazana mieszkańcom domów jednorodzinnych na początku lipca. Nieodpłatne worki będą trafiały do właścicieli domów za pośrednictwem PRSP Sanipor przy okazji odbioru śmieci - do końca 2013 roku!
Pamiętaj! Kolejny worek do segregacji otrzymasz po przekazaniu firmie wywozowej worka zapełnionego surowcami.

Z powodu ogromnego zapotrzebowania na worki do segregacji odpadów w całym kraju producent nie zdołał dostarczyć worków przed 30 czerwca. Jeśli ktoś nie ma możliwości przechowania posegregowanych odpadów, może je przekazać w workach dowolnego producenta pod warunkiem, że będą prawidłowo oznaczone: worek niebieski na PAPIER I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, worek żółty na PLASTIK I METALE oraz worek zielony na SZKŁO.

Kiedy odbiorą moje śmieci?
Harmonogram odbioru odpadów, uwzględniający wszelkie korekty terminów, można znaleźć na stronie internetowej www.smieciodnowa.pl/harmonogram. Harmonogram jest aktualizowany, a wszelkie niezgodności wynikające ze wstępnej symulacji systemu są korygowane na bieżąco. Na stronie można znaleźć także informacje na temat wystawek odpadów wielkogabarytowych oraz Objazdowych Zbiórek Odpadów Niebezpiecznych.

Jak mogę zapłacić za odbiór odpadów?
Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, otrzyma w najbliższych dniach list z Urzędu Miasta Gdyni z indywidualnym numerem konta. Wpłaty należy dokonywać na podany numer konta „z dołu" do 10 dnia każdego miesiąca - po miesiącu, w którym zaistniał obowiązek uiszczenia opłaty. Termin pierwszej opłaty mija 10 sierpnia.

Wszelkie informacje można otrzymać, dzwoniąc na numer infolinii: 58 77 23 500 oraz pisząc na adres poczty elektronicznej: smieciodnowa@gdynia.pl.