1107 (707) 2013-07-12 - 2013-07-18

Weź paragon

Od 1 lipca 2013 r. trwa prowadzona przez urzędy skarbowe wakacyjna akcja „Weź paragon". W jej ramach pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni we wszystkie dni tygodnia sprawdzają, czy przedsiębiorcy należycie wywiązują się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.
Działania te mają na celu edukowanie, a także walkę z tak zwaną „szarą strefą". Warto dodać, że nie wystawienie paragonu fiskalnego jest przestępstwem skarbowym za które grozi kara grzywny w wysokości od 160 do 3 200 zł. Akcja trwać będzie do końca wakacji.