1107 (707) 2013-07-12 - 2013-07-18

Zmiany w ruchu drogowym

Komunikaty Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni o ważnych zmianach w ruchu drogowym, związanych m.in. z trzecim etapem remontu przegubów Estakady Kwiatkowskiego i modernizacją ul. Morskiej.

Remont Estakady Kwiatkowskiego - III etap
10 lipca br. (środa) rozpoczął się III etap remontu przegubów Estakady Kwiatkowskiego. W tym etapie remontowane są przeguby na obu jezdniach estakady w rejonie ul. Unruga. Zamknięte są obie jezdnie Estakady Kwiatkowskiego na wysokości ul. Unruga, a ruch skierowany jest łącznicami przez skrzyżowanie z ul. Unruga.
Do tymczasowej organizacji ruchu dostosowana jest sygnalizacja świetlna. Remont przegubów potrwa do 10 września 2013 r.
W związku z III etapem prac na estakadzie nastąpiły zmiany tras linii, a także mogą wystąpić zakłócenia w funkcjonowaniu autobusów - 128, 146, 152, 170, 173, 182, 194, 209, 228:
W celu usprawnienia ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zmienione są tymczasowo trasy linii: 128, 146, 152, 170, 173, 182, 194, 209 i 228 w kursach z centrum w kierunku Obłuża.
Od przystanku „Energetyków" do przystanku „Obłuże Centrum" autobusy kursują przez Terminal Promowy, ul. Janka Wiśniewskiego, Kontenerową i łącznicą Estakady Kwiatkowskiego od Kontenerowej do Unruga. Na trasie objazdu obowiązują przystanki:
„Gołębia" n/ż,
„Terminal Promowy" - dla ww. linii obowiązujący jako przystanek na żądanie.
Uwaga! Przystanek „Terminal Promowy" w kierunku Obłuża pozostaje przystankiem stałym dla linii: 104, 105, 125, 150, 196 i 197.
Trasy pozostałych linii autobusowych na ww. odcinku, tj. linii: G, 282, 770, N10 i N94 nie ulegają zmianie.

Ul. Morska - zmiana organizacji ruchu
W związku z modernizacją ul. Morskiej zajęte są prawe pasy ruchu na obu jezdniach ul. Morskiej na odcinku od wjazdu do McDonald's do skrzyżowania z ul. Zbożową. Ruch odbywa się lewymi pasami jezdni.
Na tym etapie robót wyłączona jest sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Zbożową oraz zawieszone są przystanki komunikacji miejskiej na ul. Morskiej w rejonie ul. Zbożowej. Z obu wlotów ul. Zbożowej możliwy jest jedynie skręt w prawo. Nie można skręcić z ul. Morskiej od strony Centrum w lewo w ul. Zbożową. Ten etap robót potrwa do 24 lipca 2013 r.

Zamknięty wlot ul. Słonecznej do ul. Chwarznieńskiej
W związku z modernizacją ul. Chwarznieńskiej zamknięty jest wlot ul. Słonecznej do ul. Chwarznieńskiej. Zamknięcie związane jest z przystąpieniem do budowy kładki dla pieszych nad ul. Chwarznieńską. Obsługa ul. Słonecznej możliwa będzie poprzez ul. Promienną.

Ul. Żeglarzy - remont kanalizacji deszczowej
Na ul. Żeglarzy w rejonie budynku nr 7 w dzielnicy Oksywie wykonywany jest remont kanalizacji deszczowej, który potrwa ok. 4 tygodni.

ZDiZ przeprasza za utrudnienia i prosi kierowców o dostosowanie się do zmienionej tymczasowo organizacji ruchu.

Bieżące informacje o remontach i przebudowach gdyńskich dróg znaleźć można na stronie internetowej:
http://www.zdiz.gdynia.pl/.