1108 (708) 2013-07-19 - 2013-07-25

„Ratusz” - wakacyjna przerwa

Informujemy Państwa, że „Ratusz" 1111 ukaże się na dwa tygodnie z datą 9 sierpnia - 23 sierpnia 2013 r.
Informacje i ogłoszenia do tego numeru przyjmujemy do 5 sierpnia do godz. 16.00.