1108 (708) 2013-07-19 - 2013-07-25

Gdynia od podszewki - gra miejska

Fundacja Projektów Społecznych „Ideoteka" zaprasza do udziału w grze miejskiej „Gdynia od podszewki czyli poznajemy miasto na piechotę". Gra odbędzie się 4 sierpnia 2013 r. w godz. 10.00 - 14.00.

Mogą w niej brać udział samodzielnie osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby młodsze muszą pozostawać pod opieką osoby pełnoletniej. Fundacja zaprasza osoby niepełnosprawne, które mają zapewnioną pomoc asystenta w dotarciu do miejsca zbiórki i powrocie oraz podczas gry. Zgłoszenia pojedynczych uczestników oraz zespołów, liczących maksymalnie 5 osób, przyjmowane są w dniach 22 - 26 lipca pod numerem tel. 503 194 067 lub mailowo: fundacja.ideoteka@gmail.com.

O udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń.