1108 (708) 2013-07-19 - 2013-07-25

Nowa energia dla dawnej elektrociepłowni

Studenci z Niemiec, Francji i Polski szukali „nowej energii" dla dawnej stoczniowej elektrociepłowni w Gdyni. Pomysłów na modernizację i wykorzystanie budynku mają wiele - od wiatraka, punktu widokowego na kominie po centrum sportowe czy miejsce pracy dla naukowców i designerów.

W lipcu 2013 r. 40 studentów wydziałów architektury z Politechniki Gdańskiej, École Nationale Supérieure d'Architecture Nantes (Francja) oraz HafenCity Universität Hamburg (Niemcy) wzięło udział w warsztatach „Gdynia Design Injection". Pracowali pod opieką swoich profesorów w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii (BPNT), na terenach dawnej Stoczni Gdynia. Mieli 10 dni, aby przemyśleć i zidentyfikować potencjalne sposoby wykorzystania tego miejsca. Projekty tworzyli w 3 lub 4-osobowych, międzynarodowych grupach.
Projekt warsztatów architektonicznych był realizowany przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną we współpracy z Politechniką Gdańską i Miastem Gdynia.

Letnia szkoła architektury i urbanistyki odbyła się w ramach programu Erasmus Life Long Learning Programme. Dobór studentów uczelni nie był przypadkowy, bowiem, podobnie jak Gdynia, francuskie Nantes i niemiecki Hamburg to miasta portowe, mające do czynienia z adaptacją obiektów poprzemysłowych.

Prace studentów można oglądać w budynku biurowym „Akwarium" na terenie Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni (ul. Czechosłowacka 3), w godz. 8.00 - 16.00 do 2 sierpnia.