1112 (712) 2013-08-23 - 2013-08-29

Szkolenie dla przedsiębiorców

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące praw i obowiązków podatników rozliczających podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
Szkolenie odbędzie się 4 września 2013 r. w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10-go Lutego 24 (sala 107, I piętro, w godz. 14.00-15.00).