1115 (715) 2013-09-13 - 2013-09-19

Szansa dla młodych

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii zaprasza niezatrudnionych młodych dorosłych w wieku 19 - 30 lat z woj. pomorskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, po doświadczeniach różnych traum, na bezpłatne konsultacje do 5-miesięcznego intensywnego cyklu terapeutycznego, który zawiera psychoterapię grupową trzy razy w tygodniu oraz zajęcia warsztatowe służące aktywizacji zawodowej.
Zajęcia ruszą w połowie września i będą prowadzone przez doświadczone psychoterapeutki - Izę Pawłowicką oraz Dorotę Pruszyńską. Informacje i zapisy pod nr tel. 601 206 323. Program finansowany jest przez Unię Europejską.