1116 (716) 2013-09-20 - 2013-09-26

EKOapka – posegreguj odpady bez problemów!

Eko Dolina przygotowała mobilną aplikację dla mieszkańców gmin: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo, Szemud, Luzino.
W poszczególnych gminach KZG obowiązują różne zasady dot. segregacji, ale dla „EKOapki" to żaden problem. Wystarczy, że użytkownik określi, w której z gmin KZG mieszka, a narzędzie samo przypisze odpady do odpowiedniej kategorii. Można sprawdzić ponad 200 odpadów podzielonych na kategorie: makulatura, szkło, plastik i metale, odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, zielone, budowlane, elektrośmieci i odpady zmieszane. Dzięki takiemu podziałowi każdy łatwo zidentyfikuje, gdzie wyrzucić dany odpad. Geolokalizacja wskaże także punkty zbiórki. Każdy użytkownik znajdzie także najbliższe punkty zbiórki odpadów „problematycznych", jak np. niebezpieczne. Usługa ta możliwa jest dzięki wykorzystaniu Google Maps oraz wskazania przez użytkownika Gminy, w której mieszka.
Dodatkowo za pomocą „EKOapki" znaleźć informacje o „wystawkach", zbiórkach i innych wydarzeniach ekologicznych.
Bezpłatna aplikację można pobrać na: play.google.com, wpisując w wyszukiwarkę hasło „EKOapka".