Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1116 (716) 2013-09-20 - 2013-09-26

Konsultacje i szansa dla młodych

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii zaprasza niezatrudnionych młodych dorosłych w wieku 19 - 30 lat z woj. pomorskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, po doświadczeniach różnych traum, na bezpłatne konsultacje do 5-miesięcznego intensywnego cyklu terapeutycznego, który zawiera psychoterapię grupową trzy razy w tygodniu oraz zajęcia warsztatowe służące aktywizacji zawodowej. Zajęcia ruszą pod koniec września i będą prowadzone przez doświadczone psychoterapeutki. Informacje i zapisy pod nr tel. 601 206 323.
Program finansowany jest przez Unię Europejską.