Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1116 (716) 2013-09-20 - 2013-09-26

Uczniowie posprzątają miasto

20 - 21 września 2013 r. to w Gdyni wielkie sprzątanie! Uczniowie niemal wszystkich szkół podstawowych i średnich wezmą udział w akcji „Sprzątanie Gdyni 2013", odbywającej się co roku w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Sprzątanie Świata".
W tym roku udział w akcji zadeklarowało 48 placówek edukacyjnych, a tereny wokół szkół, w szczególności lasy, parki i zieleńce, będzie sprzątało około 9 tysięcy uczniów.

Podobnie jak w latach poprzednich uczniowie otrzymają worki do selektywnej zbiórki odpadów, oznaczone kolorami zgodnymi z nowym systemem gospodarki odpadami na terenie Gdyni, a także wytrzymałe rękawice do zbierania śmieci.
Eko Dolina wspiera akcję „Sprzątanie Gdyni 2013" - wzorem lat poprzednich wszystkie odpady zebrane podczas wydarzenia zostaną nieodpłatnie przyjęte przez zakład.

Uwaga! Odpady może dostarczyć wyłącznie podmiot realizujący akcję na zlecenie Miasta Gdyni, czyli Fundacja RokoR 1 z Gdyni).