1116 (716) 2013-09-20 - 2013-09-26

Urząd Pracy wyróżniony

W pomorskim etapie regionalnego konkursu LODOŁAMACZE 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, otrzymał wyróżnienie w kategorii LODOŁAMACZ - INSTYTUCJA - za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
Ideą konkursu LODOŁAMACZE jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Kapituła Konkursu uznała, iż działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.