1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

Dla chorych na Parkinsona

Stowarzyszenie Chorych na chorobę Parkinsona i Ich Rodzin z siedzibą w Gdyni informuje, iż do dyspozycji podopiecznych Stowarzyszenia pozostaje 10 wizyt domowych lekarza specjalizującego się w chorobie Parkinsona.
Wizyty domowe dofinansowane są przez Miasto Gdynia. Pierwszeństwo dla osób, które nie korzystały jeszcze z wizyty. Informacje pod nr tel. 509 934 957 i podczas spotkania członkowskiego, które odbędzie się 5.10.2013 r. o godz. 10.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.