1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza :

- dzieci w wieku od 2,5 - 4 lat nieuczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 29 na Obłużu, ul. A. Unruga 53, tel. 58 625 09 67 w dniu 5.10 w godz. 9.00 - 14.00 oraz do Przedszkola nr 44 na Karwinach, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 w dniu 19.10. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia;

- dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami: logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog w dniu 9.10 i 23.10 w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Udział w zajęciach (diagnoza i ewentualna terapia) jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.