1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

Międzynarodowe Forum Gospodarcze 2013 już 11 października w Gdyni!

Przed nami 13. edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni, które w tym roku silnie nawiąże do swoich korzeni, wywodzących się z inwestycji i gospodarki morskiej. W piątek, 11 października 2013 r. w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym (al. Zwycięstwa 96/98) przedsiębiorcy, politycy i eksperci z całego świata dyskutować będą w ramach trzech paneli tematycznych: Gospodarki Morskiej, Lotniska Regionalne oraz Przekształcenia Terenów Poportowych i Postoczniowych.

Forum Gospodarcze


Udział w Forum jest bezpłatny i może w nim wziąć udział każdy, kto zarejestruje się na stronie internetowej wydarzenia: http://www.forum.gdynia.pl/.


Liderem panelu Gospodarka Morska będzie Sławomir T. Kalicki, Prezes Zarządu Inter Marine Sp. z o.o. Tegoroczna odsłona tego panelu jest próbą pokazania wybranych czynników i oddziaływań zewnętrznych, mających istotny wpływ na rozwój gospodarki morskiej w Polsce, ze wskazaniem na działania legislacyjne kreowane na poziomie Unii Europejskiej, ale także działania lokalne, związane z dostępnością wykwalifikowanych kadr. Nie zabraknie również odniesienia do globalnej sytuacji gospodarczej Europy i świata w kontekście jej wpływu na sytuację krajowych firm sektora morskiego. Gościem specjalnym konferencji będzie wybitny polski ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej, profesor Dariusz Filar.

Panel Lotniska Regionalne stanowić będzie sumę doświadczeń portów zagranicznych, dotyczących sposobu organizacji lotniska General Aviation w wielu jego aspektach, a także procesu funkcjonalnej i przestrzennej ewolucji terminalu pasażerskiego lotniska wraz z zespołem przylegających funkcji okołolotniskowych. Swoimi doświadczeniami podzielą się goście z Polski i zagranicy, w tym m.in. Artur Tomasik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, Marzenna Krefft, Wiceprezes Portu Lotniczego Gdańsk, Mari Peltomaki, Project Manager Aviapolis Development Group. Liderem Panelu został Grzegorz Sobczak, Redaktor Naczelny Magazynu Lotniczego „Skrzydlata Polska" - głównego opiniotwórczego pisma lotniczego w Polsce, istniejącego od 1930. Gośćmi konferencji będą także przedstawiciele Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

Ideą Panelu Przekształcenia Terenów Poportowych i Postoczniowych jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie przystosowania tych struktur do rozwijania nowych funkcji i działalności. Kompleksowa obsługa projektu inwestycyjnego, wsparcie dla inwestorów o charakterze pomocy publicznej, biznes SSC i BPO na terenach poprzemysłowych to tylko niektóre z zagadnień tegorocznej konferencji. Liderem Panelu został wiceprezydent Gdyni, dr inż. arch. Marek Stępa.
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych to wyzwanie przed jakim stoi dziś wiele gmin, a także prywatnych inwestorów. Zadanie złożone i niełatwe. Aby mu podołać, trzeba poruszać się w tak zróżnicowanych dziedzinach jak planowanie przestrzenne, tworzenie strategii biznesowych, zaawansowany marketing i zagadnienia obsługi inwestora. O tym, co stanowi, czy tereny poprzemysłowe mają szansę stać się obszarem kluczowym dla miasta czy metropolii opowiedzą eksperci, a wśród nich m.in. Adam Żołnowski, Członek Zarządu ds. Finansowych DCT Gdańsk S.A., Łukasz Żelewski, Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., przedstawiciele Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Nowością gdyńskiego Forum będzie debata panelowa z udziałem gości specjalnych. Jej liderem został polski matematyk, polityk, alpinista, poseł do Parlamentu Europejskiego, dwukrotny minister obrony narodowej - dr Janusz Onyszkiewicz. Debata „Znaczenie Morza Bałtyckiego dla gospodarki i obronności państwa polskiego na tle trendów globalnych" odbędzie się o godzinie 15.30, po zakończeniu konferencji tematycznych.
Patronat nad Forum objęli m.in. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Sławomir Nowak, Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Agencja Rozwoju Pomorza, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

PROGRAM FORUM