1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

Plastyk Miejski zadba o estetykę miasta

Od 1 sierpnia w Urzędzie Miasta jest nowe stanowisko Plastyka Miejskiego. Został nim, zatrudniony w drodze konkursu Jacek Piątek - absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Ma sześcioletni staż pracy w administracji samorządowej.

Plastyk Miejski urzęduje w UM Gdyni, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 668 25 60.

Jego zadaniem jest troska o estetykę przestrzeni publicznej.
Ładne szyldy, wygodna i przyjazna mała architektura, tworzenie przestrzeni reklamowej, która nie będzie dominować otoczenia - to wyzwania jakie przed nim stoją. Także realizacja polityki informacyjnej i edukacyjnej oraz promowanie dobrych rozwiązań w przestrzeni publicznej. Jednym z ważniejszych zadań jest także koordynacja pracy komórek urzędu i jednostek pomocniczych miasta - Biura Planowania Przestrzennego, Wydziału Inwestycji, Wydziału Architektoniczno-Budowlanego czy Zarządu Dróg i Zieleni - na etapie zagospodarowywania i opracowywania koncepcji i projektów inwestycji miejskich.

Na pierwszy ogień pójdzie ulica Świętojańska; zniknąć mają pstrokate, nieładne szyldy reklamowe. Numeracja budynków ma być ujednolicona.
Walkę z nieestetycznymi reklamami ma ułatwić fakt, że całe śródmieście Gdyni jest pod ochroną konserwatora zabytków. Z właścicielami i najemcami plastyk miejski będzie na początek negocjował. Jeżeli nie uda się ich przekonać, sięgnie po narzędzia prawne.  


Jak wygląda ul. Świętojańska dziś...   a tak może być Wizualizacja Jacek Piątek


Jak wygląda ul. Świętojańska dziś... a tak może być Wizualizacja Jacek Piątek