1119 (719) 2013-10-11 -2013-10-17

Bezpłatne kursy spawania

Fundacja Gospodarcza zaprasza osoby pozostające bez zatrudnienia, w wieku od 18 do 30 lat, na bezpłatny kurs spawania drutem proszkowym metodą MAG 136. Uczestnikom kursu oferuje dodatkowo: zwrot kosztów przejazdu oraz opieki nad dziećmi i/lub osobami zależnymi, stypendium szkoleniowe, indywidualne poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, coaching 1 na 1. Kurs realizowany będzie w terminie od 4 listopada br. do 15 stycznia 2014 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie w siedzibie Fundacji Gospodarczej, w pok. 103, wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl w zakładce Projekty w fazie realizacji. Formularz zgłoszeniowy można również pobrać osobiście w siedzibie Fundacji Gospodarczej, przy ul. Olimpijskiej 2. W projekcie uczestniczyć mogą osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym bądź umiarkowanym.
Uwaga! liczba miejsc jest ograniczona. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 662 42 41, 58 662 42 39.