Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1119 (719) 2013-10-11 -2013-10-17

Pieniądze z UE dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni informuje o realizacji projektu „Nie przegap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym dostępne są jeszcze środki - w kwocie sięgającej nawet 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia - przeznaczone na udzielenie bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy, dla osób w wieku powyżej 50 lat, lub w wieku do 30 lat, lub z orzeczoną niepełnosprawnością (w każdym wieku).
Wnioski o dotację złożyć mogą osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Przed udzieleniem dotacji zaplanowano 7-dniowe szkolenie „Jak prowadzić własną firmę".
Ilość miejsc ograniczona.
Informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, pok. 107 lub 108, tel. 58 620 49 54, 621 11 61, 620 29 44, 621 11 50 wew. 107 lub 108.