1120 (720) 2013-10-18 - 2013-10-24

Dla najmłodszych

Przedszkole nr 18 zaprasza dzieci w wieku 2,5- 4 lat (nieuczęszczające na co dzień do przedszkola) na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do placówki mieszczącej się na Obłużu przy ul. Krawieckiej 35, w dniu 26.10.2013 r. w godzinach: 9.30 - 11.30.