1120 (720) 2013-10-18 - 2013-10-24

Świadczenia rodzinne przy ul. 10 Lutego 24

Od 4 listopada br. stanowisko nr 1 działające w tzw. „łączniku" w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 zostaje przeniesione.
Wnioski o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłek pielęgnacyjny będą przyjmowane przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 15.30 w pokoju nr 224 (II piętro w budynku przy ul. 10 Lutego 24, tj. w dawnym budynku PLO).
We wszystkich innych sprawach prowadzonych przez Wydział Spraw Społecznych przyjęcia interesantów odbywają się w poniedziałki i czwartki w godz. 8.30 - 15.30 w siedzibie Wydziału - pokoje na II piętrze w budynku przy ul. 10 Lutego 24.
Przypominamy: przy składaniu wniosku należy dysponować skserowanym kompletem wymaganych dokumentów. Wszystkie oryginały powinny być okazane do wglądu.