1120 (720) 2013-10-18 - 2013-10-24

Szkoła SP 34 poszukuje materiałów

30 maja 2014 roku Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. L. Teligi w Gdyni świętować będzie jubileusz 50-lecia.
W związku z tym dyrekcja placówki zwraca się z prośbą do rodziców, babć, dziadków, cioć, wujków i wszystkich uczniów i sympatyków o wypożyczenie pamiątek szkolnych, zdjęć, kronik klasowych, dyplomów i tym podobnych, słowem tego co przypomni nam „34" z jej młodych lat. Pokazane zostaną na wystawie poświęconej historii szkoły. Materiały (podpisane) można przynosić do biblioteki szkolnej, która jest czynna codziennie od godz. 8.00 do 14.00. (tel. 58 622 14 34).