1122 (722) 2013-11-08 - 2013-11-14

Korytarz Bałtyk-Adriatyk – przez Gdynię

Parlament Europejski zdecydował o realizacji 9 trans-europejskich korytarzy transportowych, tzw. sieci bazowej (priorytetowej). Mają one powstać do końca 2030 r. Będą łączyć ważne morskie trasy komunikacyjne („autostrady morskie") - z wybranymi trasami lądowymi: kolejami, autostradami i drogami wodnymi śródlądowymi. Powstanie pan-europejska sieć połączeń najszybciej rozwijających się miast i regionów - służąc mobilności ich mieszkańców i potrzebom gospodarczym.

Po raz pierwszy, od chwili przystąpienia Polski do UE, Gdynia pojawiła się na trasie jednego z najważniejszych korytarzy transportowych: Bałtyk-Adriatyk.

Poza Gdynią, na trasie korytarza Bałtyk-Adriatyk jest również Gdańsk oraz port lotniczy Rębiechowo a także porty morskie w Szczecinie i Świnoujściu.

To wielki sukces, zapowiadający wielkie korzyści. Projekty, służące powstaniu korytarza Bałtyk-Adriatyk na terenie naszego miasta otrzymają bardzo wysokie dofinansowanie.

Mogą dotyczyć infrastruktury i nowoczesnych systemów transportowych.

Wartością dodaną infrastruktury transportowej korytarza Bałtyk - Adriatyk ma być optymalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej, technologie transportowe przyjazne dla środowiska naturalnego, regulacje przyjazne dla gospodarki i turystyki. Może powstać wiele atrakcyjnych miejsc pracy, ważnych dla wszechstronnego rozwoju miasta.

Sukces ten był możliwy dzięki rozwojowi i modernizacji portu morskiego i linii kolejowej Warszawa - Gdynia, stanowisku Rządu RP, dot. włączenia Gdyni do strefy korytarza - ale także dzięki aktywnemu uczestnictwu Gdyni w projektach unijnych, przygotowujących propozycje przebiegu trasy korytarza Bałtyk - Adriatyk - szczególnie w projekcie „SoNorA": www.sonora.eu i w projekcie „Autostrada morska Gdynia - Karlskrona".


Korytarz Bałtyk-Adriatyk – przez Gdynię

ikona