1126 (726) 2013-12-06 - 2013-12-12

Szkolenia dla poszukujących pracy

Fundacja Gospodarcza w Gdyni, która działa w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów zaprasza w grudniu 2013 r. na następujące szkolenia:
- Doradztwo biznesowe - wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania;
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej) - wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania;
- Podstawy programu PowerPoint, 12.12.2013 r. w godz. 9.00 - 13.00;
- Obsługa trudnego klienta, 16.12. 2013 r. w godz. 9.00 - 13.00;
- Podstawy arkusza kalkulacyjnego EXCEL, 18.12.2013 r. w godz. 9.00 - 13.00.
Wszyscy zainteresowani spotkaniem z doradcą zawodowym, doradcą biznesowym oraz badaniem predyspozycji zawodowych proszeni są o wcześniejszy kontakt.
Uwaga!
Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście. Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), ul. Olimpijska 2, pokój 101-102 i 103 (I p.).
Strona: www.fundacjagospodarcza.pl.
Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Miasta Gdyni.