UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1127 (727) 2013-12-13 - 2013-12-19

Zapraszamy ptaki do Gdyni – po raz szesnasty

W roku 2014 zostanie przeprowadzona kolejna edycja popularnego wśród mieszkańców Gdyni konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni". Konkurs ma charakter otwarty, czyli mogą wziąć w nim udział wszyscy miłośnicy ptaków, a skierowany jest w szczególności do dzieci oraz młodzieży z gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników budek lęgowych oraz karmników zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie.

Cele konkursu to: zarówno lepsze poznanie gatunków ptaków żyjących w mieście i jego okolicach, jak i włączenie ludzi młodych w działania na rzecz ochrony przyrody - przede wszystkim zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy na rzecz zwierząt oczekujących pomocy ze strony człowieka. Konkurs ma przyczynić się do uzupełnienia miejsc lęgowych dla ptaków (dziuplaków), którym wycinanie starych drzew ogranicza możliwość zakładania gniazd. Rezultatem konkursu jest także wsparcie naturalnych metod walki z owadzim szkodnikiem, niszczącym kasztanowce poprzez zawieszenie na tych drzewach budek lęgowych dla sikor, żywiących się szrotówkiem kasztanowiaczkiem. Konkurs „Zapraszamy ptaki do Gdyni" to również forma edukowania na temat właściwych zasad dokarmiania ptaków.

Autorom 10 najlepszych prac w każdej z dwóch kategorii - karmnik oraz budka lęgowa zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Jury może przyznać także wyróżnienia i nagrody specjalne. Pozostałym uczestnikom, których prace będą spełniały warunki konkursu, przyznane zostaną nagrody pocieszenia. Trzem szkołom, których uczniowie wykonają najwięcej prac spełniających konkursowe warunki, zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Przed wykonaniem oraz zgłoszeniem pracy konkursowej należy pamiętać, że:
- jeden uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę - budkę lęgową lub karmnik;
- oceniane będą tylko budki lęgowe i karmniki, które spełniają warunki konkursu (nie będą oceniane budki pomalowane farbami olejnymi oraz wykonane ze sklejki, która nie jest wodoodporna);
- do konkursu nie można zgłaszać budek lęgowych i karmników zakupionych w sklepach;
- prace złożone w konkursie stają się własnością organizatora;
- zgodnie z postanowieniami regulaminu po rozstrzygnięciu konkursu zostaną rozdane instytucjom, szkołom oraz mieszkańcom Gdyni, którzy wyrażą chęć umieszczenia ich na swoim terenie i zobowiążą się do dbania o nie;
- organizator nie przewiduje rezerwowania i zwracania prac wykonawcom.

Termin nadsyłania prac, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, upływa 17 lutego 2014 r. o godzinie 15.00.

Bliższych informacji na temat Konkursu udzielą pracownicy Referatu Ekorozwoju Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu 58 668 84 82, 668 74 76.