1127 (727) 2013-12-13 - 2013-12-19

Zmarli

Zmarł inż. Edward Szmit, Radny Rady Miasta Gdyni w I kadencji samorządu w latach 1990-1994. Był stoczniowcem, projektantem w Biurze Konstrukcyjnym Stoczni im. Komuny Paryskiej i Stoczni Gdynia S.A., uczestnikiem strajków sierpniowych, szefem zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego „S" Stoczni im. Komuny Paryskiej. Zmarł w wieku 67 lat.
W piątek, 13 grudnia 2013 r. w kościele św. Andrzeja Boboli na Obłużu o godzinie 12.00
rozpoczną się uroczystości pogrzebowe. Około godziny 13.15 na cmentarzu parafialnym odbędzie się pogrzeb.
***
Zmarł Zdzisław Stępień - Gdynianin, Radny Rady Miasta Gdyni w latach 1998 - 2002.

ikona