1129 (729) 2014-01-10 - 2014-01-16

ENTER.HUB czyli przyszłość dworca PKP

URBACT jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń, który promuje zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Europejskiej Polityki Spójności.

W ramach URBACT
jest realizowany program o nazwie ENTER.HUB. Promuje on kolejowe węzły (intermodalne) o znaczeniu regionalnym, jako siłę napędową dla zrównoważonego, ekonomicznego, kulturowego i społecznego rozwoju, ożywienia miast średniej wielkości. Zespół lokalnych interesariuszy (tzw. Lokalna Grupa Wsparcia), powołany w każdym z miast partnerskich, opracuje koncepcję rewitalizacji węzłów kolejowych (Lokalny Plan Działania), aby wzmocnić swoją pozycję na poziomie lokalnym / regionalnym, a nawet europejskim. Dzięki temu, miasta staną się bardziej atrakcyjne i konkurencyjne, aby przyciągnąć turystów, nowych mieszkańców i przedsiębiorców, co jest istotne szczególnie teraz - w dobie kryzysu Zjednoczonej Europy.

ENTER.HUB będzie realizowany do kwietnia 2015 roku.
W tym czasie, 12 partnerów: Reggio Emilia, IMPEFE - Ciudad Real, Girona, Ulm, Rostock, Łódź, Gdynia, Creil, Lugano, Örebro, Porto i Preston, będzie dzielić się doświadczeniami i wzajemnie uczyć. Ma to na celu wsparcie działań Lokalnych Grup Wsparcia przy tworzeniu Lokalnych Planów Działania.
Wiosną i latem 2013 r. partnerzy wzięli udział w krajowych seminariach szkoleniowych, Uniwersytecie Letnim w Dublinie, a także przeprowadzali spotkania Lokalnych Grup Wsparcia. W październiku i listopadzie zorganizowane zostały warsztaty tematyczne których gospodarzem były miasta Örebro i Creil.

W ramach projektu, Lokalna Grupa Wsparcia z Gdyni opracowuje plan zagospodarowania terenu przy Dworcu w Gdyni Głównej (Plac Konstytucji - ul. Dworcowa).
W skład Grupy wchodzą przedstawiciele jednostek Gminy Miasta Gdynia i organizacji pozarządowych. Celem działań jest opracowanie koncepcji rewitalizacji ww. terenu, która będzie przyjazna dla użytkowników wszystkich środków transportu i pieszych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach prac Grupy, omawiane są również bariery i możliwe rozwiązania dla inwestycji na terenie dworca. Członkowie gdyńskiej Lokalnej Grupy Wsparcia chcieliby, aby Dworzec w Gdyni Głównej stał się niczym „czerwony dywan" miasta. Obecnie opracowywana jest koncepcja nowego układu drogowego, która będzie w przyszłości konsultowana z interesariuszami.

Więcej na: http://urbact.eu/enter.hub.

ikona