1129 (729) 2014-01-10 - 2014-01-16

Nagroda Literacka GDYNIA – czas na IX edycję

Poezja, proza, esej - tradycyjne w tych kategoriach można zgłaszać propozycje literackie do IX edycji Nagrody Literackiej Gdynia. W tym roku Nagroda została wzbogacona o kolejną kategorię, jaką jest przekład na język polski.
Zgłoszenia książek wydanych w 2013 roku przyjmowane są do 31 stycznia 2014 r. W tym terminie zgłoszenie powinno być doręczone do Sekretarza Kapituły (po tej dacie może zostać uwzględnione tylko za zgodą Kapituły). Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim.

Tryb zgłaszania książek do Nagrody Literackiej Gdynia obejmuje przesłanie:
- pisemnego zgłoszenia książki do Nagrody;
- ośmiu egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla członków Kapituły, do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko autora;
- tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki;
- nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.
Adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia z dopiskiem „Nagroda Literacka GDYNIA".

Laureaci otrzymają statuetkę - Gdyńską Kostkę Literacką oraz nagrodę pieniężną
w wysokości 50.000 złotych w każdej kategorii.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły - dr Violetta Trella, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia, tel. 58 622 73 55, fax 58 622 64 17, e-mail: dyrektor@mbpgdynia.pl.

Szczegółowy regulamin Nagrody dostępny jest na stronie: http://www.nagrodaliterackagdynia.pl/.

ikona