Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1129 (729) 2014-01-10 - 2014-01-16

Po zbiórce publicznej

Okręg Pomorski ZHR  z siedzibą w Gdańsku, 80-245 ul. Zator Przytockiego 4 KRS 0000411267, będąc reprezentowany przez III Gdyński Hufiec Harcerzy „Pojutrze", na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr SLS.5311.10.2013 z dnia 29.03.2013 r. oraz decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr SLS.5311.16.2013 z dnia 28-05-2013 przeprowadził zbiórkę publiczną „Pamiętajmy o Lucjanie" w wyniku której sprzedano cegiełki wartościowe o łącznej wartości 8300,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta złotych zero groszy). Zbiórka publiczna była prowadzona na terenie miasta Gdyni.
Koszty zbiórki wynosiły 300 zł, z czego:
- Koszt wydruku legitymacji oraz cegiełek wartościowych: 42,57 zł (słownie: czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy);
- Koszt serwera i domeny promującej zbiórkę publiczną: 244,08 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery złote i osiem groszy);
- Koszt materiałów papierniczych do wysłania zaproszeń na odsłonięcie tablicy: 13,35 zł (słownie: trzynaście złotych trzydzieści pięć groszy).
Dochód ze zbiórki w wysokości 8000 zł został przeznaczony na odtworzenie tablicy pamiątkowej poświęconej hm. Lucjanowi Cylkowskiemu.

ikona