1129 (729) 2014-01-10 - 2014-01-16

Pomoc psychologiczna dla gimnazjalistów

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni zaprasza osoby w wieku 13 - 17 lat do udziału w spotkaniach grupy terapeutycznej dla młodzieży.
Rodzicu jeśli twoje dziecko: często jest smutne, zaniepokojone lub pełne gniewu; martwi cię jego zachowanie, niepokoi to co przeżywa; chciałbyś aby lepiej radziło sobie w trudnych sytuacjach; by odnalazło swoje mocne strony i aby otrzymało pomoc w przezwyciężaniu swoich kłopotów - zaproponuj  swojemu dziecku udział w zajęciach.
Informacje oraz zapisy na konsultacjach indywidualnych z osobami prowadzącymi:
Magdalena Świstun - Jeziorska - tel. 503 800 122;
Magdalena Jabrocka - tel. 502 156 113;
lub w rejestracji Ośrodka - tel. 58 621 61 35.
Zajęcia grupy będą odbywały się od lutego 2014 r. do czerwca 2015 r. w każdą środę w godz. 16.30 - 19.00. Zajęcia są nieodpłatne, liczba miejsc ograniczona.