1129 (729) 2014-01-10 - 2014-01-16

Uwaga, sprzedawcy alkoholu!

31 stycznia 2014 r. mija termin składania  oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2013 r., oraz wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2014 r. 
Druki oświadczeń można otrzymać w pokoju 223 (II piętro) Urzędu Miasta Gdyni w godz. 8.00 - 16.00 lub pobrać ze strony internetowej urzędu: www.gdynia.pl/alkohol
Oświadczenie wraz z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na konto NORDEA Bank Polska S.A.
w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045 należy złożyć do 31 stycznia 2014 r. w pokoju 223.

ikona