1129 (729) 2014-01-10 - 2014-01-16

W środę Sesja Rady Miasta

W środę, 15 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się XXXVIII Sesji Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje m.in. głosowanie projektów uchwał:
- nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Andrzejowi Kołodziejowi,
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - medal nr 52 (pani Teresa Kamińska),
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - medal nr 53 (pani Elżbieta Kruszewska),
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - medal nr 54 (pan Aleksander Ryziński),
- uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni,
- zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni",
- zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji,
- uchwalenia zmian treści Statutu Żłobka Niezapominajka w Gdyni przy ulicy Wójta Radtkego 23,
- zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni, ul. Energetyków 13A,
- zamiaru likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13,
- zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni, ul. Morska 75,
- zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, ul. Raduńska 21,
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Gdyni,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rymarskiej 5A,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Legionów, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 98.

ikona